איך הגיעה העברית המודרנית עד הלום (אחרי 3000 שנה!!!)?

לעברית שלנו יש מסע לשוני של מעל 3,000 שנה. במסע הארוך הזה העברית הייתה יכולה להיעלם ולהישכח! ובכל זאת היא לא! הייתם מאמינים? העברית הצליחה לשרוד שלושת אלפים שנה שבהן חורבן ממלכה, גירוש וגלות.העברית המודרנית אינה העברית התנ”כית של לפני 3000 שנה.

איך מתחדשת שפה?
התחדשות השפה היא דבר טבעי. כפי שאנגלית של שייקספיר היא אינה האנגלית של היום.
שפה מתחדשת באופן טבעי, הדוברים משמרים ומעשירים את אוצר המילים ומוסיפים מבנים תחביריים ואוצרות לשון. בנוסף, שפה מתפתחת כאשר היא באה במגע עם שפות אחרות. איך זה קורה? מלחמות וכיבוש, קבוצות של מיעוט בתוך סביבת רוב הדוברת שפה אחרת. לעברית היו הרבה הזדמנויות למפגש עם שפות רבות – יידיש- מפגש עם השפה הגרמנית, לדינו- מפגש עם השפה הספרדית.

אי אפשר לדבר על תחיית העברית המודרנית בלי לדבר על אליעזר בן יהודה. הוא הסמל המובהק והמנהיג הסמלי של תחיית השפה העברית. הוא היה הראשון שהעלה את הצורך בחידוש השפה העברית. וזה שנלחם נגד מתנגדי התהליך. אך באופן מעשי אפשר לומר ששתי העליות הראשונות היו המכריעות – שם הוקמו בתי הספר העבריים, שם הפכה העברית ללשון שבה מתנהלים ענייני הציבור ולבסוף שם הפכה העברית ללשון מערכתית ולאומית.

שמעתם פעם על מלחמת השפות? מה הייתה המחלוקת? מי ניצח? איך זה השפיע על העברית המודרנית של היום?

על כל זה בפוסט אחר.


[ Image by Republica from Pixabay ]